Pangkalan Data Utama (PADU) adalah pangkalan data sosioekonomi terkini yang dilancarkan oleh kerajaan Malaysia pada 2 Januari 20241PADU bertujuan untuk memastikan rakyat Malaysia menerima manfaat berbentuk bantuan atau perlindungan daripada pelbagai inisiatif kerajaan berfokuskan rakyat2. Dalam artikel ini, kita akan membincangkan apa itu PADU, bagaimana ia berfungsi, dan mengapa anda perlu mendaftar.

PADU
PADU

Apa itu PADU?

PADU adalah pangkalan data sosioekonomi yang mengandungi profil individu dan isi rumah meliputi warganegara dan pemastautin tetap di Malaysia2Maklumat profil ini akan dikemas kini secara berkala melalui pengintegrasian data pentadbiran daripada pelbagai sumber2Melalui ekosistem ini, rakyat boleh membuat semakan dan pengemaskinian maklumat secara terus dalam sistem PADU2.

Bagaimana PADU Berfungsi?

PADU berperanan untuk memastikan anda menerima manfaat berbentuk bantuan atau perlindungan (sekiranya layak) daripada pelbagai inisiatif kerajaan berfokuskan rakyat2PADU juga membantu kerajaan dalam melaksanakan dasar secara bersasar dan meningkatkan kecekapan sistem penyampaian perkhidmatan Kerajaan2.

Mengapa Anda Perlu Mendaftar?

Kerajaan Malaysia menggesa rakyat Malaysia mendaftar dan mengemaskini maklumat mereka dalam sistem PADU sebelum 31 Mac 20241Ini kerana PADU akan menjadi pangkalan data utama negara yang selamat, komprehensif dan “near real time” bagi penghasilan analitik berkala dan digitalisasi tanpa ketirisan2.

Cara Mendaftar

Mendaftar di PADU mudah dan ringkas. Berikut adalah langkah-langkah mudah untuk mendaftar:

 1. Maklumat Asas: Isikan maklumat pendaftaran yang sama seperti yang tertera pada Kad Pengenalan. Isikan No. Telefon Bimbit dan e-mel yang sah serta aktif untuk penerimaan OTP.
 2. Pengesahan Akaun: Anda perlu mengisi OTP yang diterima melalui SMS. Permohonan semula diperlukan sekiranya tidak menerima OTP dalam tempoh ditetapkan atau tamat tempoh pengisian.
 3. Tetapkan Kata Laluan: Kata laluan mestilah mengandungi sekurang-kurangnya 8 aksara dengan kombinasi huruf kecil, huruf besar dan simbol istimewa (*%$). Kata laluan ini diperlukan untuk log masuk bagi proses semakan dan pengemaskinian maklumat.
See also
Cara mudah akses laman web yang dihalang di Malaysia menggunakan peranti Android (root)

Kelebihan Mendaftar di PADU

Mendaftar di PADU mempunyai banyak kelebihan. Antaranya ialah:

Kesimpulan

PADU adalah pangkalan data sosioekonomi terkini yang bertujuan untuk memastikan rakyat Malaysia menerima manfaat berbentuk bantuan atau perlindungan daripada pelbagai inisiatif kerajaan berfokuskan rakyat. Mendaftar di PADU mudah dan ringkas, dan mempunyai banyak kelebihan. Jangan lepaskan peluang untuk mendaftar dan mengemaskini maklumat anda dalam sistem PADU sebelum 31 Mac 2024.

Soalan Lazim

 1. Apakah itu PADU?

  PADU adalah pangkalan data sosioekonomi terkini yang bertujuan untuk memastikan rakyat Malaysia menerima manfaat berbentuk bantuan atau perlindungan daripada pelbagai inisiatif kerajaan berfokuskan rakyat.

 2. Apa yang dimaksudkan dengan “near real time”?

  “Near real time” merujuk kepada pengemaskinian maklumat dalam masa yang hampir segera setelah maklumat tersebut diterima.

 3. Apa itu OTP?

  OTP merujuk kepada “One-Time Password” yang diperlukan untuk pengesahan akaun dalam sistem PADU.

 4. Apa yang dimaksudkan dengan “digitalisasi tanpa ketirisan”?

  “Digitalisasi tanpa ketirisan” merujuk kepada penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi untuk meningkatkan kecekapan dan mengurangkan pembaziran dalam penyampaian perkhidmatan kerajaan.

 5. Apakah kelebihan mendaftar di PADU?

  Mendaftar di PADU mempunyai banyak kelebihan. Antaranya ialah:
  Pemerkasaan sistem sosial: PADU membantu meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan rakyat.
  Merapatkan jurang sosioekonomi: PADU membantu mengimbangi keperluan rakyat.
  Pengukuhan dalam penggunaan sumber yang terhad: PADU membantu kerajaan dalam membuat keputusan berpacukan data.

Terlepas beberapa topik menarik? Aktifkan notifikasi sekarang. Benarkan Tidak berminat